Učestala pitanja2017-05-26T16:25:20+02:00

Učestala pitanja (FAQ)

Što se pohranjuje na kartici vozača?2017-03-09T15:22:36+02:00

Kartica vozača pohranjuje podatke o najmanje 28 dana vremena vožnje i odmora. Nakon tog razdoblja najstariji podaci se brišu i preko njih se bilježe novi podaci. Osim toga, pohranjuju se sljedeći podaci:

 • oznaka države koja je izdala karticu
 • vrijeme važenja (od – do) i datum izdavanja
 • ime, datum rođenja i broj vozačke dozvole
 • podaci koji se odnose na vozilo
Koliko dugo digitalni tahograf pohranjuje podatke?2017-03-09T15:22:11+02:00

Kada je riječ o prosječnom poslovanju, digitalni tahograf pohranjuje podatke za 365 dana.

Može li se analogni tahograf dobrovoljno zamijeniti digitalnim tahografom?2017-05-22T23:52:51+02:00

Može.

Vozim vozilo najveće dopuštene mase od 3,5 t. Ponekad koristim priključno vozilo. Kako mogu dokazati svoja vremena vožnje?2017-03-09T15:21:25+02:00

Tako dugo dok upravljate vozilom bez priključnog vozila u Hrvatskoj Vam nije potreban nikakav dokaz. Čim upravljate vozilom koje ima i priključno vozilo, vremena vožnje i odmora morate bilježiti  pomoću tahografa. Vozite li priključno vozilo, obvezni ste imati dokaz za 28 dana koji prethode danu na koji se obavlja kontrola. Za dane tijekom kojih ste vozili s priključnim vozilom dužni ste sa sobom nositi tahografske listiće, odnosno svoju karticu vozača. Za sve druge dane prijevoznik Vam mora izdati potvrdu o aktivnostima vozača.

Koje vremenske skupine (simbole) moram uključiti tijekom obavljanja carinskih formalnosti?2017-03-09T15:21:00+02:00

Tijekom obavljanja carinskih formalnost, koja je izravno povezana s prijevozom u gospodarske svrhe, treba prebaciti na simbol “ostali poslovi”.

Kada je potrebno predočiti potvrdu o aktivnostima vozača?2017-05-22T23:55:03+02:00

Potvrda prijevoznika o aktivnostima vozača potrebna je ako vozač za jedan od 28 kalendarskih dana koji prethodi danu na koji se obavlja kontrola ne može predočiti propisane dokaze o aktivnostima vozača (tahografske listiće, upise na kartici vozača odnosno ispise iz digitalnog tahografa ili zapise) jer je:

 1. upravljao vozilom koje nije opremljeno tahografom,
 2. bio na bolovanju,
 3. koristio godišnji odmor ili,
 4. vozilom nije upravljao iz drugih razloga.
Koji se propisi Europske unije odnose na mobilne radnike?2017-03-09T15:20:11+02:00

Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenih socijalnih zakonskih propisa u vezi s cestovnim prometom koja uređuje dopuštena vremena rada i razdoblja odmora.

Uredba (EEZ) br. 3821/85 Vijeća o uređajima za bilježenje, odnosno tahografima, u cestovnom prometu koja uređuje obvezu na ugradnju i korištenje tahografa.

Je li moguće optimizirati i automatizirati evidenciju radnih vremena ?2017-03-09T15:19:27+02:00

Vrlo lako je moguće automatizirati evidencije (putni nalog, dnevnice, CMR listovi i dr.), mjerenje efektivnog rada, obračun plaća te potpuno uspostaviti kontrolu korištenja vozila unutar vremenskih okvira.

Na koji način Fleet Management sustavi rješavaju problem vođenja i upravljanja analitikom potrošnje goriva?2017-03-09T15:19:02+02:00

Fleet Management sustavi automatiziraju proces kontrole, obračuna i vođenja analitike potrošnje goriva pomoću senzorskih i telemetrijskih rješenja te integracijama s tankomatima, ERP sustavima i benzinskim operaterima.

U kojim industrijama se najčešće primjenjuju Fleet Management rješenja?2017-05-23T00:04:53+02:00

Dimenzioniranje Fleet Management rješenja izravno ovisi o specifičnim zadaćama koje se javljaju u pojedinoj industriji. U pravilu mogu se primijeniti u svim djelatnostima gdje se kao jedno od sredstvo rada koriste: vozila, brodovi, radni strojevi, statični objekti.

Neke od industrija gdje se najučestalije primjenjuju Fleet Management rješenja su:

 

 • transport i logistika,
 • poljoprivreda,
 • građevinarstvo,
 • distribucija,
 • servisno – montažne tvrtke,
 • trgovina,
 • komunalna poduzeća,
 • čarterske agencije,
 • održavanje cesta,
 • javne i državne službe,
 • službe za spašavanje,
 • prerađivačka industrija.
Kako se može poboljšati upravljanje flotama?2017-03-09T15:18:11+02:00

Uvođenjem softversko-hardverskih rješenja koja optimiziraju postojeći sustav tako da opravdaju svoje djelovanje u cost/benefit smislu.

Koje su najbitnije komponente kod dimenzioniranja Fleet Management rješenja?2017-03-09T15:17:44+02:00

Najbitnija komponenta je ispravno tehnološki i organizacijski dimenzionirati sustav tako da omogući  optimizaciju administrativne, prostorne i vremenske komponente upravljanja flotom.

Koje su razlike između praćenja vozila i Fleet Managementa2017-03-09T15:17:22+02:00

Sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila jedan je od alata koji se koriste u Fleet Managementu, no Fleet Management uključuje više tehnoloških rješenja od strane softverskih i hardverskih komponenti koje tvore funkcionalnu cjelinu.

Što je Fleet Management?2017-03-09T15:16:56+02:00

Fleet Management predstavlja širi smisao korištenja tehnoloških rješenja kojima je cilj poduprijeti, automatizirati i optimizirati procese kod upravljanja flotama vozila.

Koje uštede ostvarujem korištenjem sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila?2017-05-22T23:57:09+02:00

Sustavom za praćenje vozila moguće je realizirati cijelu lepezu ušteda. Najčešće uštede su na:

 • potrošnji goriva,
 • efektivnom radnom vremenu,
 • smanjenju broja prevoženih kilometara,
 • kontroli radnog vremena,
 • troškovima održavanja vozila,
 • povećanju sigurnosti,
 • kontroli stila vožnje vozača,
 • troškovima vožnje izvan radnog vremena,
 • optimiziranju ruta,
 • automatizaciji procesa.
Koje korisničke vrste aplikacija koristi sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila?2017-03-09T15:15:23+02:00

Aplikacije putem kojih korisnik pristupa sustavu za praćenje vozila uglavnom možemo podijeliti u tri grupe, a to su: desktop aplikacije (izravna instalacija na računalo), web aplikacije (pristup putem web preglednika) i mobilne aplikacije (iOS, Android).

Je li moguće hardverske komponente sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila nakon početne ugradnje premještati s vozila na vozilo?2017-03-09T15:14:57+02:00

Ovisno o kojim hardverskim komponentama se radi, uglavnom je moguće. Ako se radi o „plug and play“ hardverskim komponentama, korisnik sustava može obaviti premještanje, no ako se radi o hardverskim komponentama koje zahtijevaju profesionalnu ugradnju, preseljenje mora obaviti ovlaštena osoba FMLC-a.

Kojim vrstama financiranja je moguće nabaviti sustav za praćenje vozila?2017-05-22T23:59:47+02:00

Sustav za praćenje vozila može se nabaviti na dva načina financiranja:

 • najam (leasing) sustava: uključuje fiksnu naknadu na zadano vremensko razdoblje,
 • kupnja sustava (hardvera): uključuje veće početno ulaganje u opremu i manju mjesečnu pretplatu bez ugovorne obveze.
Koja je osnovna zadaća GPS satelitskog praćenja i nadzora vozila?2017-03-09T15:14:04+02:00

Osnovna zadaća je da se pomoću sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila, brodova i radnih strojeva omogući njegovim korisnicima da smanje troškove poslovanja u operativnom segmentu.

Kako upravljati sustavom za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila?2017-03-09T15:13:38+02:00

Sustav za praćenje vozila je  samo alat, dok učinci ovise o njegovoj primjeni. Za primjenu sustava potrebno je pravilno dimenzioniranje sustava i tehničko-operativno znanje od strane tvrtke koja postavlja sustav.

Cilj je optimizirati sustav tako da se smanje materijalni troškovi i troškovi radnog vremena.

Što je GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila?2017-03-09T15:07:59+02:00

GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila je najčešće korišten izraz za visoko sofisticiran sustav temeljen na kombinaciji GPS pozicioniranja i GPRS prijenosa podataka s aplikativnim korisničkim prikazom. U novije vrijeme takav sustav je dio gotovo svakog ozbiljnijeg Fleet Management sustava.

Kako u stvari funkcionira GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila?2017-03-09T15:11:06+02:00

GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila funkcionira tako da se pomoću GPS navigacijske jedinice koja se ugrađuje u objekt (vozilo, radni stroj, statični objekt ili brod) i GPRS linka šalju prostorni podaci (lokacija, brzina, visina, podaci iz senzora, podaci iz telemetrije) na server te se zapisuju u bazu podataka, dok korisnik preko aplikativnog korisničkog sučelja prati i pregledava informacije u grafičkom ili analitičkom obliku.

Što je sve moguće pratiti sustavom za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila?2017-05-23T00:03:25+02:00

Od početka razvoja  GPS sustav za satelitsko praćenje i nadzor vozila  i prikaz točke na karti  evoluirali  su u super analitičke alate koji doslovno postaju sustavi za praćenje, s naglaskom na sustavi. Napretkom automobilske industrije i općenito tehnologije gotovo da ne postoji proces koji se neće moći pratiti. Neke od mogućnosti sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila:

 • pozicioniranje u realnom vremenu,
 • senzorika (mjerenje temperature i razine goriva, otvaranje vrata, detekcija svih mogućih O/I prekidača i sl.),
 • Ibutton ili RFID prijava vozača,
 • komunikacija i navigacija putem navigacijskih uređaja (Garmin),
 • komunikacija i navigacija temeljena na operativnom sustavu Android,
 • telemetrija (podaci s CAN sustava vozila),
 • ekoparametri vožnje,
 • sigurnosni parametri vožnje,
 • posjeti interesnim točkama,
 • izvršenja zadataka,
 • geofencing,
 • OLAP analitički alati,
 • integracija s ERP sustavima,
 • online 0/24 sustav alarmiranja,
 • izrada kompleksnih pravila alarma,
 • optimizacija i navigacija,
 • daljinsko preuzimanje digitalnih podataka tahografa,
 • praćenje podataka iz digitalnog tahografa u realnom vremenu.
Koja je financijska opravdanost ulaganja u sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila?2017-03-09T15:13:08+02:00

Opravdanost ulaganja u sustav GPS satelitskog praćenja i nadzora vozila višestruko je isplativa. Naime, u poslovnim aktivnostima bitno je izmjeriti procese te pomoću dobivenih informacija optimalno postaviti sustav.

Ključ isplativosti sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor  vozila leži u ispravnom dimenzioniranju sustava te potpunoj primjeni njegovih mogućnosti. Višestruko je dokazano da je ulaganje u sustav praćenja vozila  minorno u odnosu na financijsku korist koja se ostvaruje pravilnom primjenom sustava.