Učestala pitanja (FAQ)

Kartica vozača pohranjuje podatke o najmanje 28 dana vremena vožnje i odmora. Nakon tog razdoblja najstariji podaci se brišu i preko njih se bilježe novi podaci. Osim toga, pohranjuju se sljedeći podaci:

 • oznaka države koja je izdala karticu
 • vrijeme važenja (od – do) i datum izdavanja
 • ime, datum rođenja i broj vozačke dozvole
 • podaci koji se odnose na vozilo

Kada je riječ o prosječnom poslovanju, digitalni tahograf pohranjuje podatke za 365 dana.

Može.

Tako dugo dok upravljate vozilom bez priključnog vozila u Hrvatskoj Vam nije potreban nikakav dokaz. Čim upravljate vozilom koje ima i priključno vozilo, vremena vožnje i odmora morate bilježiti  pomoću tahografa. Vozite li priključno vozilo, obvezni ste imati dokaz za 28 dana koji prethode danu na koji se obavlja kontrola. Za dane tijekom kojih ste vozili s priključnim vozilom dužni ste sa sobom nositi tahografske listiće, odnosno svoju karticu vozača. Za sve druge dane prijevoznik Vam mora izdati potvrdu o aktivnostima vozača.

Tijekom obavljanja carinskih formalnost, koja je izravno povezana s prijevozom u gospodarske svrhe, treba prebaciti na simbol “ostali poslovi”.

Potvrda prijevoznika o aktivnostima vozača potrebna je ako vozač za jedan od 28 kalendarskih dana koji prethodi danu na koji se obavlja kontrola ne može predočiti propisane dokaze o aktivnostima vozača (tahografske listiće, upise na kartici vozača odnosno ispise iz digitalnog tahografa ili zapise) jer je:

 1. upravljao vozilom koje nije opremljeno tahografom,
 2. bio na bolovanju,
 3. koristio godišnji odmor ili,
 4. vozilom nije upravljao iz drugih razloga.

Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenih socijalnih zakonskih propisa u vezi s cestovnim prometom koja uređuje dopuštena vremena rada i razdoblja odmora.

Uredba (EEZ) br. 3821/85 Vijeća o uređajima za bilježenje, odnosno tahografima, u cestovnom prometu koja uređuje obvezu na ugradnju i korištenje tahografa.

Vrlo lako je moguće automatizirati evidencije (putni nalog, dnevnice, CMR listovi i dr.), mjerenje efektivnog rada, obračun plaća te potpuno uspostaviti kontrolu korištenja vozila unutar vremenskih okvira.

Fleet Management sustavi automatiziraju proces kontrole, obračuna i vođenja analitike potrošnje goriva pomoću senzorskih i telemetrijskih rješenja te integracijama s tankomatima, ERP sustavima i benzinskim operaterima.

Dimenzioniranje Fleet Management rješenja izravno ovisi o specifičnim zadaćama koje se javljaju u pojedinoj industriji. U pravilu mogu se primijeniti u svim djelatnostima gdje se kao jedno od sredstvo rada koriste: vozila, brodovi, radni strojevi, statični objekti.

Neke od industrija gdje se najučestalije primjenjuju Fleet Management rješenja su:

 

 • transport i logistika,
 • poljoprivreda,
 • građevinarstvo,
 • distribucija,
 • servisno – montažne tvrtke,
 • trgovina,
 • komunalna poduzeća,
 • čarterske agencije,
 • održavanje cesta,
 • javne i državne službe,
 • službe za spašavanje,
 • prerađivačka industrija.

Uvođenjem softversko-hardverskih rješenja koja optimiziraju postojeći sustav tako da opravdaju svoje djelovanje u cost/benefit smislu.

Najbitnija komponenta je ispravno tehnološki i organizacijski dimenzionirati sustav tako da omogući  optimizaciju administrativne, prostorne i vremenske komponente upravljanja flotom.

Sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila jedan je od alata koji se koriste u Fleet Managementu, no Fleet Management uključuje više tehnoloških rješenja od strane softverskih i hardverskih komponenti koje tvore funkcionalnu cjelinu.

Fleet Management predstavlja širi smisao korištenja tehnoloških rješenja kojima je cilj poduprijeti, automatizirati i optimizirati procese kod upravljanja flotama vozila.

Sustavom za praćenje vozila moguće je realizirati cijelu lepezu ušteda. Najčešće uštede su na:

 • potrošnji goriva,
 • efektivnom radnom vremenu,
 • smanjenju broja prevoženih kilometara,
 • kontroli radnog vremena,
 • troškovima održavanja vozila,
 • povećanju sigurnosti,
 • kontroli stila vožnje vozača,
 • troškovima vožnje izvan radnog vremena,
 • optimiziranju ruta,
 • automatizaciji procesa.

Aplikacije putem kojih korisnik pristupa sustavu za praćenje vozila uglavnom možemo podijeliti u tri grupe, a to su: desktop aplikacije (izravna instalacija na računalo), web aplikacije (pristup putem web preglednika) i mobilne aplikacije (iOS, Android).

Ovisno o kojim hardverskim komponentama se radi, uglavnom je moguće. Ako se radi o „plug and play“ hardverskim komponentama, korisnik sustava može obaviti premještanje, no ako se radi o hardverskim komponentama koje zahtijevaju profesionalnu ugradnju, preseljenje mora obaviti ovlaštena osoba FMLC-a.

Sustav za praćenje vozila može se nabaviti na dva načina financiranja:

 • najam (leasing) sustava: uključuje fiksnu naknadu na zadano vremensko razdoblje,
 • kupnja sustava (hardvera): uključuje veće početno ulaganje u opremu i manju mjesečnu pretplatu bez ugovorne obveze.

Osnovna zadaća je da se pomoću sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila, brodova i radnih strojeva omogući njegovim korisnicima da smanje troškove poslovanja u operativnom segmentu.

Sustav za praćenje vozila je  samo alat, dok učinci ovise o njegovoj primjeni. Za primjenu sustava potrebno je pravilno dimenzioniranje sustava i tehničko-operativno znanje od strane tvrtke koja postavlja sustav.

Cilj je optimizirati sustav tako da se smanje materijalni troškovi i troškovi radnog vremena.

GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila je najčešće korišten izraz za visoko sofisticiran sustav temeljen na kombinaciji GPS pozicioniranja i GPRS prijenosa podataka s aplikativnim korisničkim prikazom. U novije vrijeme takav sustav je dio gotovo svakog ozbiljnijeg Fleet Management sustava.

GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila funkcionira tako da se pomoću GPS navigacijske jedinice koja se ugrađuje u objekt (vozilo, radni stroj, statični objekt ili brod) i GPRS linka šalju prostorni podaci (lokacija, brzina, visina, podaci iz senzora, podaci iz telemetrije) na server te se zapisuju u bazu podataka, dok korisnik preko aplikativnog korisničkog sučelja prati i pregledava informacije u grafičkom ili analitičkom obliku.

Od početka razvoja  GPS sustav za satelitsko praćenje i nadzor vozila  i prikaz točke na karti  evoluirali  su u super analitičke alate koji doslovno postaju sustavi za praćenje, s naglaskom na sustavi. Napretkom automobilske industrije i općenito tehnologije gotovo da ne postoji proces koji se neće moći pratiti. Neke od mogućnosti sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila:

 • pozicioniranje u realnom vremenu,
 • senzorika (mjerenje temperature i razine goriva, otvaranje vrata, detekcija svih mogućih O/I prekidača i sl.),
 • Ibutton ili RFID prijava vozača,
 • komunikacija i navigacija putem navigacijskih uređaja (Garmin),
 • komunikacija i navigacija temeljena na operativnom sustavu Android,
 • telemetrija (podaci s CAN sustava vozila),
 • ekoparametri vožnje,
 • sigurnosni parametri vožnje,
 • posjeti interesnim točkama,
 • izvršenja zadataka,
 • geofencing,
 • OLAP analitički alati,
 • integracija s ERP sustavima,
 • online 0/24 sustav alarmiranja,
 • izrada kompleksnih pravila alarma,
 • optimizacija i navigacija,
 • daljinsko preuzimanje digitalnih podataka tahografa,
 • praćenje podataka iz digitalnog tahografa u realnom vremenu.

Opravdanost ulaganja u sustav GPS satelitskog praćenja i nadzora vozila višestruko je isplativa. Naime, u poslovnim aktivnostima bitno je izmjeriti procese te pomoću dobivenih informacija optimalno postaviti sustav.

Ključ isplativosti sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor  vozila leži u ispravnom dimenzioniranju sustava te potpunoj primjeni njegovih mogućnosti. Višestruko je dokazano da je ulaganje u sustav praćenja vozila  minorno u odnosu na financijsku korist koja se ostvaruje pravilnom primjenom sustava.