Telemetrija – CAN Bus

Telemetrija omogućuje daljinsko mjerenje i daljinski prijenos podataka. Kao glavni podatkovni protokol za prijenos podataka koristi se GPRS.

Telemetrija kao tehnologija koristi niz drugih tehnologija koje služe za očitavanje podataka. To su najčešće digitalne i analogne tehnologije te podatkovne tehnologije za komunikaciju, prijenos i pohranu podataka.

U industriji GPS satelitskog praćenja i nadzora te Fleet Managementa, telemetrijska tehnologija koristi se kako bi se prenijeli podaci i mjerenja s mobilnih entiteta u sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor.

Prikupljeni podaci i mjerenja pohranjuju se u baze podataka, te se preneseni podaci i mjerenja prezentiraju krajnjem korisniku sustava. Krajnja obrada i vizualizacija podataka zahtijeva stručno znanje kako bi se podaci prikazali/prezentirali u logičkim smislenim i svrsishodnim relacijama koje dovode do zaključaka koji su neminovni za upravljanje poslovnim procesima, nadzor i optimizaciju.

CAN Bus

CAN protokol koristi se u mnogim industrijama. Osnovni princip rada je da se ovim protokolom ostvaruje komunikacijska putanja koja povezuje sve čvorove u sustavu podatkovnom magistralom te na taj način čini funkcionalnu podatkovnu cjelinu.

Telemetrija

U automobilskoj industriji podatkovne mreže u vozilima definirane su standardom SAE. Danas su uglavnom u upotrebi sljedeći CAN BUS protokoli:

SAE J1939,

SAE J1708.

Informacije koje su dostupne

Dostupne informacije ovise o proizvođaču vozila i korištenoj verziji standarda CAN BUS. Moguće je dobiti podatke o:

 • brzini vozila (odometar),

 • papučici akceleratora (postotak uporabe),

 • ukupnoj potrošnji goriva,

 • razini goriva u spremniku,

 • osovinskom opterećenju,

 • radnom vremenu motora,

 • identifikaciji vozila (broj šasije i dr.),

 • stanju brojčanika u vozilu,

 • tahografskim podacima,

 • temperaturi motora,

 • identifikaciji vozača,

 • ekonomiji potrošnje goriva,

 • naglim kočenjima,

 • naglim ubrzanjima,

 • uporabi podsustava u vozilu (rashladni uređaj, radio, svjetla, sigurnosni pojas i dr.).

Kako ove informacije mogu pomoći?

Informacije iz CAN BUS mreže koje se telemetrijom prenose s mobilnih entiteta služe za bolje upravljanje i kontrolu mobilne imovine. Naime, neki od najučestalijih primjera korištenja ovih informacija su:

 • kontrola potrošnje goriva (fuel management)

 • obračun potrošnje goriva (fuel management)

 • obračun amotrizacije,

 • kontrola korištenja (osovinsko opterećenje, način vožnje i dr.),

 • ekovožnja,

 • daljinsko preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa,

 • praćenje tahografskih stanja uživo (odmor, rad, dostupnost, vožnja),

 • nadzor i upravljanje sigurnosti (korištenje sigurnosnog pojasa, svjetala i dr.).

Kako Vam možemo pomoći

Budući da je naš sustav jedan od najboljih na tržištu i imamo stručne zaposlenike, možemo Vam dimenzionirati učinkoviti sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor te Fleet Management, kako biste uštedjeli novac i vrijeme.

Slobodno nam se obratite za daljnje informacije
i rado ćemo Vam pomoći da odaberete najbolje
rješenje za Vaše potrebe.

Kontaktirajte nas