Profesionalna optimizacija ruta

Profesionalna optimizacija transportnih ruta izvodi se profesionalnim softverskim rješenjima koja su namijenjena isključivo za svrhu optimizacije. Naime, optimizacija kao disciplina unutar Fleet Managementa vrlo je kompleksna i ima niz varijabli tako da nekada neki logističko – prostorni problemi ne moraju biti potpuno rješivi. Međutim, cilj primjene optimizacije je urediti sustav do najveće moguće mjere, a za to je potreban stručan pristup u smislu radne snage i softversko – hardverskih resursa.

Za profesionalnu optimizaciju koriste se profesionalni softverski alati koji omogućuju planiranje i optimizaciju:

 • prometnih tokova,

 • skladištenja, nabave,

 • distribucije.

Optimizacijom se postiže planiranje na svim razinama:

 • strateško,

 • taktičko,

 • operativno,

 • „live optimizacija“.

Profesionalna optimizacija ruta

Strateško planiranje

 • „Što ako“ scenarij,

 • Izračun različitih scenarija i njihova usporedba,

 • Planiranje broja vozila (optimalna veličina voznog parka),

 • Simulacije različitih lokacija i količine distribucijskih centara,

 • Gdje je optimalna lokacija zbirno-operativnog centra?

 • Kako se kreću troškovi transporta kad se zatvori zborno-operativni centar?

 • Što znači promjena područja?

Taktičko planiranje

 • Planiranje fiksnih područja distribucije,

 • Planiranje tjedne distribucije za sva vozila,

 • Planiranje sezonskih oscilacija u područjima.

Dnevno/operativno planiranje

 • Svakodnevno planiranje s dnevnima nalozima i resursima,

 • Dnevna prilagođavanja trenutnim situacijama,

 • Učinkovito i brzo dnevno planiranje,

 • Optimalna uporaba resursa (vozila, vozača i dispečera).

Planiranje u realnom vremenu

 • Fleksibilno planiranje u realnom vremenu,

 • Dodavanje ad hoc naloga u postojeći plan,

 • Stalno ažuriranje plana tijekom dana,

 • Poštivanje trenutačnih GPS pozicija vozila,

 • Poštivanje kašnjenja i prometnih zastoja.

Učinci automatiziranog planiranja i optimizacije

 • Smanjenje kilometara i manje potrošenog vremena ili veći distribucijski učinak,

 • Smanjenje troškova goriva,

 • Smanjenje emisije ispušnih plinova,

 • Brza i učinkovita reakcija kod novih zadataka,

 • Bolje i učinkovitije korištenje resursa (vozilo, radna snaga, dispečeri),

 • Manje vozila,

 • Bolji i pouzdaniji servis za klijente,

 • Brže i točnije planiranje,

 • Manje pogrešaka u procesima,

 • Brži odgovor na zahtjeve kupca,

 • Fleksibilnost i agilnost,

 • Automatsko obavještavanje klijenata o poremećajima u isporuci,

 • Kontinuirani podaci o učinkovitosti korištenja resursa,

 • Simulacije različitih mogućih strategija.

Manje km, manje vremena

Efikasna upotreba resursa

Bolja usluga za klijenta

Brže
planiranje

Bolji pregled i kontrola

Smanjenje emisije
ispušnih plinova

Reference

PlanLogiX je profesionalno softversko rješenje za manipuliranje i izradu procesa u transportnoj logistici. Uvođenje ovog rješenja omogućuje optimizaciju sustava voznih parkova u punom smislu.

Što je moguće napraviti s PlanLogiX-om?

Uz pomoć GPS-a, senzorskih i telemetrijskih podataka iz sustava za GPS satelitsko praćenje vozila, u PlanLogiX-u možete imati novu dimenziju organizacije poslovno-transportnih procesa.

Kako

PlanLogiX Vam omogućuje da dinamično organizirate poslovanje tako da možete definirati lokacije utovara i isporuke, kapacitete vozila, vrstu tereta koju prevozite, zakonske regulative koje su vezane uz radno vrijeme mobilnih radnika i bilježenje podataka iz tahografa te niz drugih pravila koja se javljaju u sustavima transporta i logistike.
PlanLogiX nije samo namijenjen tvrtkama kojima je transport glavna djelatnost, nego svim tvrtkama koje u bilo kojem elementu svojeg poslovanja koriste vozne parkove, bilo za distribuciju, prodaju, servisiranje i dr.

Prednosti

 • ušteda vremena,

 • smanjenje troškova (manje vozila, manje goriva),

 • pravo vozilo na pravom mjestu (upravljanje transportnim kapacitetima),

 • pregled cijelog logističkog procesa,

 • poboljšanje upravljanja nad cijelim logističkim procesom (unutarnji transport, vanjski transport, skladištenje, nabava, prodaja, zaposlenici…),

 • povećanje učinkovitosti sustava u cjelini.

Neki od parametara sustava

 • upravljanje vremenom (Time Management),

 • vrste i karakteristike proizvoda,

 • vrste i kapaciteti vozila,

 • kompatibilnost vozila i proizvoda,

 • prilagodba brzine na cestama,

 • izračun vremena operacija,

 • upravljanje vremenom radne snage,

 • kapacitet i dostupnost skladišta,

 • organiziranje klijenata (lokacija),

 • poremećaji u prometu.

Optimizacija

 • automatska i interaktivna,

 • fleksibilno rutiranje,

 • simulacije,

 • detaljne karte ruta,

 • kompatibilno s GPS-sustavom za satelitsko praćenje FMLC-a,

 • izvješća i analize.

Logixcentral je softversko rješenje koje je dostupno na webu, a koristi se kao podrška sustavu za GPS satelitsko praćenje vozila. U Logixcentralu moguće je izraditi modele i upravljati simulacijama transporta u realnom vremenu iz podataka koji se prikupe preko sustava GPS satelitskog praćenja vozila.

Kako Vam to može pomoći u poslovanju?

U dinamičnim sektorima kao što su transport i logistika bitno je dobro upravljati procesima jer time smanjujete troškove poslovanja i povećavate konkurentnost na tržištu. Logixcentral Vam omogućuje da najbolje upravljate svojim prijevoznim kapacitetima, radnom snagom, troškovima i vremenom.

Koje se vrijednosti mogu postići?

Tvrtke koje imaju ugrađen sustav Fleet Managementa mogu pomoću podataka koji su prikupljeni GPS praćenjem vozila ostvariti veću vrijednost. Iz našeg iskustva u primjeni ovog sustava mogu se napraviti uštede koje su veće od 25% ukupnih troškova transporta.

Kako primijeniti sustav u tvrtki?

Za primjenu ovog softverskog sustava raspolažemo školovanim konzultantima čije je iskustvo građeno na međunarodnim tržištima.

Kolika je cijena ovakvog sustava?

Cijena ovog naprednog sustava Fleet Managementa je više od upola manja nego iznos troškova transporta.

Logixcentral je jednostavno i učinkovito rješenje za:

 • optimiziranje procesa u transportu i logistici,

 • uštede na troškovima transporta do 25%,

 • upravljanje procesima u transportu i logistici,

 • uštede na troškovima goriva,

 • uštede na troškovima radne snage,

 • uštede na troškovima prijevoznih kapaciteta,

 • smanjenje emisije ispuštanja štetnih plinova u okoliš.

Za test optimizacija ruta, slobodno nam se obratite

Kontaktirajte nas