Prednosti optimizacije

Optimizacija i GPS praćenje vozila

Sustav GPS satelitskog praćenja čini osnovni tehnički preduvjet u izradi rješenja optimizacije ruta.

Optimizacija prijevoznih i organizacijskih procesa prolazi kroz nekoliko etapa unatrag nekoliko desetljeća. Napretkom IT revolucije kroz povećanje računalne snage i proširenje njene primjene optimizacija iz nekadašnjih matematičkih pretpostavki i formula prelazi u stvarnost, tj. u stvarnu učinkovitu uporabu kao gotov proizvod ili usluga. Pojednostavljenim pogledom možemo je opisati kao izuzetno složen matematički algoritam koji na temelju velikog broja bitnih ulaznih parametara izračunava  i uspoređuje moguće situacije s ciljem pronalaska optimalne, što u pravilu znači i najisplativije. Optimizacija je onoliko kvalitetna koliko bitnih parametara može uzeti u obzir pri izračunu.

Razvojem i primjenom GPS praćenja vozila, optimizacija postaje nekoliko puta moćnija u izračunu i potvrdi svojih rezultata te se počinje granati u nekoliko oblika.

Vrste optimizacija

Optimizaciju u prijevoznim i organizacijskim procesima možemo generalno podijeliti na dva bitna oblika, a tu su statička optimizacija i dinamička optimizacija.

Statičku optimizaciju možemo opisati kao izračun na temelju trenutnih kapaciteta i poznatih zadataka iz povijesti poslovanja i predviđenih zahtjeva u bližoj budućnosti. Ona donosi viši stupanj organizacije i velike uštede, no za kontinuitet rezultata potrebno ju je redovito iterirati, dakle nadograđivati.

Dinamička optimizacija zamišljena je kao trenutno najbolje rješenje, no još uvijek je predmet istraživanja i razvoja sukladno razvoju tehnologija. U zamisli to je gotovo savršeno rješenje jer situacije odnosno organizacijske sheme izračunava u realnom vremenu gdje smanjuje pogrešku statičke optimizacije i dolazi na rub trenutno najboljeg rješenja. Najveći problem dinamičke optimizacije je tehnologija koja mora osigurati točne podatke u realnom vremenu i računalna snaga koja to može obraditi. Tehnologija GPS praćenja vozila kao i tehnologija ostalih sustava koje u cijelosti nazivamo Fleet Management sustav neizostavni je dio dinamičke optimizacije prijevoznih i organizacijskih procesa.

Prednosti optimizacije

Kada govorimo o prednostima optimizacije skoro pa nemoguće je utvrditi nedostatke jer je optimizacija kao pojam usađena u bit poslovanja svake tvrtke. Svako nastojanje za boljim rješenjem, promjenu procesa koji daju bolje rezultate, povećavaju isplativost i sl. možemo nazvati koracima optimizacije. Dakle, svaki poslovni proces ili tvrtka od svog početka koristi i teži optimizaciji.

Optimizaciju unutar prijevoznih procesa dijelimo na nekoliko segmenata prilikom izrade rješenja:

 • Definiranje postojećih kapaciteta i organizacijske sheme,

 • Definiranje postojeće količine zadataka,

 • Predviđanje potreba u bližoj budućnosti,

 • Izrada optimizacijskog rješenja,

 • Primjena optimizacijskog rješenja,

 • Nadzor kvalitete primjene optimizacijskog rješenja,

 • Usporedba rezultata prije/poslije,

 • Potrebne iteracije rješenja.

Prednosti optimizacije su:

 • Stvaran uvid u organizacijske sheme i troškove (cost/benefit),

 • Definiranje maksimalnih mogućih resursa i kapaciteta,

 • Povećanje učinkovitosti u svim segmentima,

 • Povećanje prihoda,

 • Smanjenje troškova,

 • Povećanje potencijala za rast tvrtke,

 • Ulaganje u sigurniju budućnost poslovanja,

 • Povećanje ugleda tvrtke.

Učinci po djelatnostima

  Optimizacija sustava transporta rezultira:

 • smanjenjem potrošnje goriva,
 • smanjenjem troškova održavanja vozila,
 • uštedom na AO i kasko osiguranju vozila,
 • smanjenjem troškova komunikacije s vozačima,
 • smanjenjem troškova administracije,
 • smanjenjem troškova izgubljenog vremena.
  Optimizacija distribucije rezultira:

 • smanjenjem troškova izgubljenog vremena vozača (navigacija iz centra),
 • smanjenjem troškova potrošnje goriva,
 • smanjenjem troškova održavanja vozila,
 • optimalnim brojem prijevoznih kapaciteta,
 • optimalnim brojem radne snage.
  Optimizacija sustava gospodarenja cestama rezultira:

 • smanjenjem troškova izgubljenog vremena radnika,
 • eliminacijom poremećaja u sustavu,
 • smanjenjem potrošnje goriva,
 • smanjenjem vremena potrebnog za intervencije,
 • sustavom označavanja poremećaja na cestovnoj infrastrukturi (prometna nesreća, oštećenje na kolniku, oštećena signalizacija i dr.),
 • metna nesreća, oštećenje na kolniku, oštećena signalizacija i dr.),
  uvidom u sve procese (spuštena – dignuta ralica, posipanje soli, vozilo stiglo na zadanu lokaciju i dr.),
 • optimalnim brojem prijevoznih kapaciteta,
 • optimalnim brojem radne snage,
 • optimalnom razdiobom kapaciteta.
  Optimizacija sustava prodaje rezultira:

 • smanjenjem troškova goriva,
 • smanjenjem troškova izgubljenog vremena radne snage,
 • optimalnim kapacitetima,
 • smanjenjem prijeđenog puta vozila,
 • smanjenjem troškova administracije,
 • smanjenjem oportunentnih troškova (izgubljena poslovna prilika, loša briga o klijentu i dr.).
  Optimizacija sustava nabave rezultira:

 • smanjenjem troškova izgubljenog vremena,
 • smanjenjem troškova kašnjenja pošiljaka,
 • smanjenjem troškova krađe,
 • smanjenjem troškova administracije,
 • smanjenjem troškova prijevoza.
  Optimizacija sustava skladištenja rezultira:

 • smanjenjem troškova izgubljenog vremena radne snage,
 • boljim upravljanjem vremenom i resursima u skladištu,
 • povezivanjem sa sustavom nabave i prodaje ili proizvodnje te kontrola i pregled ulaznih i izlaznih pošiljaka iz skladišta.
  Optimizacija sustava sigurnosti rezultira:

 • bržom reakcijom i identifikacijom,
 • smanjenjem troškova otuđenja robe,
 • smanjenjem troškova otuđenja vozila,
 • smanjenjem troškova uzrokovanih neprikladnim korištenjem vozila i ostale opreme,
 • smanjenjem troškova radne snage,
 • smanjenjem troškova upravljanja sigurnosti u tvrtki.
  Optimizacija sustava autoškole rezultira:

 • smanjenjem troškova potrošnje goriva,
 • smanjenjem troškova izgubljenog vremena radne snage,
 • povećanjem kvalitete usluge prema kandidatima,
 • povećanjem transparentnosti sustava
 • povećanjem sigurnosti.
  Optimizacija komunalnih sustava rezultira:

 • smanjenjem troškova gospodarenja otpadom,
 • obračunom prema količini otpada,
 • smanjenjem troškova razvrstavanja otpada,
 • smanjenjem troškova potrošnje goriva,
 • smanjenjem troškova izgubljenog vremena radne snage,
 • boljim upravljanjem resursima,
 • potpunom kontrolom nad imovinom (vozila, oprema, posude za otpad),
 • povećanjem zadovoljstva korisnika usluge,
 • smanjenjem prijeđenog puta,
 • smanjenjem administracije.
  Optimizacija sustava administracije rezultira:

 • automatizacijom procesa izdavanja dokumenata,
 • točnošću podataka u procesu,
 • brzom dostupnosti podataka,
 • manjim vremenom potrebnim za obradu podataka,
 • manjim troškovima uredske opreme,
 • smanjenjem troškova radne snage.
  Optimizacija sustava komunikacije rezultira:

 • smanjenjem troškova komunikacije između centra i vozača,
 • boljim upravljanje rutama vozača,
 • smanjenjem prijeđenog puta,
 • smanjenjem potrošnje goriva,
 • smanjenjem izgubljenog vremena radne snage,
 • optimalnim korištenjem resursa,
 • praćenjem faza obavljanja procesa.
  Optimizacija sustava ‘dispečinga’ i navigacije rezultira:

 • smanjenjem troškova izgubljenog vremena radne snage,
 • smanjenjem troškova potrošnje goriva,
 • smanjenjem troškova lošeg navođenja,
 • optimalnim upravljanjem radnom snagom i prijevoznim kapacitetima.
  Optimizacija sustava čarterskih flota brodova rezultira:

 • smanjenjem troškova osiguranja brodova,
 • smanjenjem troškova iznenadnih događaja na moru,
 • smanjenjem troškova administracije,
 • ssmanjenjem troškova komunikacije,
 • povećanjem sigurnosti plovidbe,
 • smanjenjem troškova radne snage.