Usluge – SIM kartice

Fiksne naknade

Naknada za SIM kartice sadržana je u paketima kupnje ili najma sustava. Podatkovni promet u paketima je fiksan, tj. ne naplaćuje se više od ugovorene fiksne cijene paketa.

Uključuje podatkovni promet na području Republike Hrvatske

Uključuje podatkovni promet na području: Hrvatske, Slovenije, Austrije, Srbije, Bugarske, Makedonije.

Uključuje podatkovni promet na području: Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Italije.

Uključuje podatkovni promet na području EU (EU27 + 2), EEA + CH.

Uključuje podatkovni promet na području EU (EU27 + 2 EEA,CH) i na području zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Albanija, Grčka, Turska, Bugarska, Rumunjska)

Uključuje podatkovni promet na zemljopisnom području Europe.

Uključuje podatkovni promet na području cijeloga svijeta.

Napomene za dimenzioniranje cijene

Cijena pojedinog paketa SIM kartica ovisi o kompleksnosti ugrađenog sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor, tj. o korištenim podtehnologijama (senzori, telemetrija) koje zahtijevaju veću količinu podatkovnog prometa.

Cijena SIM kartica također može biti veća u svim paketima ako postoji potreba za vremenski kraćim intervalima slanja podataka.