Usluge – Podatkovni promet

Fiksne naknade

Naknada za podatkovni promet sadržana je u paketima kupnje ili najma sustava. Podatkovni promet u paketima je fiksan, tj. ne naplaćuje se više od ugovorene fiksne cijene paketa.

Uključuje podatkovni promet na području Republike Hrvatske

Uključuje podatkovni promet na području: Hrvatske, Slovenije, Austrije, Srbije, Bugarske, Makedonije.

Uključuje podatkovni promet na području: Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske, Italije.

Uključuje podatkovni promet na području EU (EU27 + 2), EEA + CH.

Uključuje podatkovni promet na području EU (EU27 + 2 EEA,CH) i na području zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Albanija, Grčka, Turska, Bugarska, Rumunjska)

Uključuje podatkovni promet na zemljopisnom području Europe.

Uključuje podatkovni promet na području cijeloga svijeta.

Napomene za dimenzioniranje cijene

Cijena pojedinog paketa podatkovnog prometa ovisi o kompleksnosti ugrađenog sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor, tj. o korištenim podtehnologijama (senzori, telemetrija) koje zahtijevaju veću količinu podatkovnog prometa.

Cijena podatkovnog prometa također može biti veća u svim paketima ako postoji potreba za vremenski kraćim intervalima slanja podataka.