Identifikacija posuda za otpad

Identifikacija posuda za otpad predstavlja specifično rješenje koje koristi primijenjene značajke FMLC sustava za satelitsko praćenje vozila te napredne senzore i telemetriju. Rješenje je usmjereno na optimizaciju procesa kod prikupljanja otpada u komunalnim poduzećima.

Identifikacija posuda za otpad

Kako Vam ovo rješenje može pomoći?

Proces prikupljanja i obrade otpada čini vrlo kompleksni niz operacija koje su u mnogim slučajevima nelogično organizirane. Pomoću FMLC sustava za GPS satelitsko praćenje vozila, napredne telemetrije i senzora možete identificirati procese, kontrolirati ih i posložiti na optimalan način koji generira uštede.

Optimalan način prikupljanja otpada

Kako je moguće postići uštede?

Uštede u prikupljanju otpada moguće je postići tako da se smanje poremećaji i da se optimalno organizira sustav. To podrazumijeva:

 • bolju organizaciju itinerara pri prikupljanju otpada

 • bolje upravljanje radnim vremenom djelatnika

 • bolje iskorištavanje prijevoznih kapaciteta

 • optimalno korištenje prijevoznih kapaciteta

 • bolje upravljanje naplatom prikupljenog otpada

 • smanjenje administracije

 • maksimalan učinak pri prikupljanju otpada (identifikacija posuda)

 • smanjenje troškova razvrstavanja otpada.

Zašto je to bitno?

Sustav prikupljanja otpada ima širi društveni značaj, a uz korištenje rješenja koje omogućuje FMLC sustav za satelitsko praćenje vozila moguće je sustav prikupljanja otpada u komunalnim poduzećima učiniti učinkovitijim, jeftinijim, profitabilnijim i smanjiti količinu otpada koja se nalazi u prirodi.

Kako radi sustav?

Pomoću softvera i hardvera za GPS praćenje vozila te dodavanjem dodatnih rješenja koja uključuju napredne senzore i telemetriju moguće je osigurati informacije u sustavu o:

 • posudama za otpad koje su prikupljene

 • posudama za otpad koje nisu prikupljene

 • vrsti otpada u posudama (razvrstavanje otpada)

 • kretanju i zaustavljanjima vozila za prikupljanje otpada

 • točnim vremenima kada je i gdje posuda za otpad prikupljena

 • ukupnoj masi prikupljenog otpada

 • ukupnoj masi određene vrste otpada

 • masi i vrsti prikupljenog otpada prema lokaciji i korisniku.

Pomoću web-servisa sve informacije koje su prikupljene pomoću FMLC sustava za GPS satelitsko praćenje vozila možete preusmjeriti i povezati s Vašim internim softverskim rješenjima (ERP) pomoću web servisa.

Uštede koje smo postigli u komunalnim poduzećima kreću se do 35% od ukupnih troškova.

Sastavnice tehnološkog rješenja

Osnovne sastavnice tehnološkog rješenja za identifikaciju posuda za otpad su:

 • modularna gradnja

 • podržava HDX i FDX RFID

 • podržava TCX/TSX/TBX/THX transpondere

 • podržava sve frekvencije

 • automatski ‘triming’ pri svakom pokretanju sustava

 • mogućnost nadogradnje vage

 • povezivanje sa sustavom Fleet Managementa

 • evidentiranje svih procesa u realnom vremenu

 • daljinsko usmjerivanje

 • navigacija vozila

 • izvoz podataka iz ERP sustava korisnika.

Slobodno nam se obratite za daljnje informacije
i rado ćemo Vam pomoći da odaberete najbolje
rješenje za Vaše potrebe.

Kontaktirajte nas