FMLC blog

Naslovna » FMLC blog
FMLC blog2017-03-29T10:51:56+02:00

Svaki tjedan donosimo novosti iz svijeta Fleet Managementa i Logistike, ukazujemo na unapređenje FMLC usluga i ponuda te dajemo korisne savjeta za moguće uštede novca i vremena za Vaše poslovanje.

GDPR i što to znači za praćenje vozila

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) jedna je od učestalijih tema u novije vrijeme, stoga smo u našoj tvrtki, s obzirom na prirodu našeg posla, iskoristili ovu priliku da dodatno reguliramo područje zaštite osobnih podataka dobivenih pomoću tehnologije GPS-a. U sljedećem članku kratko ćemo predstaviti kako smo, s obzirom na zahtjeve GDPR-a, uredili svoj sustav za GPS praćenje Sledenje.com i što to predstavlja za vas, naše naručitelje. Šta je GDPR? Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation) je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća  o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Donesena je 27.4. 2016., a stupila je na snagu 25.5.2018. Uredba je ukinula direktivu 95/46/ES. Pravo na zaštitu osobnih podataka Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka, jer je zaštita pojedinaca u obradi osobnih podataka temeljno pravo. Usvajanje GDPR-a osigurava istu zaštitu prava i sloboda pojedinaca u obradi osobnih podataka u svim državama članicama EU-a. GDPR stavlja veliki naglasak na načelo odgovornosti, što zauzvrat zahtijeva preventivno i proaktivno ponašanje voditelja obrade i izvršitelja obrade osobnih podataka. U ovom slučaju ste to vi, naši naručitelji, i mi, isporučitelji GPS sustava. Što su osobni podaci i njihova obrada? U čl. 4. st. 1. Opće uredbe osobni se podaci definiraju kao „svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca“. Obrada osobnih podataka je svaka akcija ili skup akcija koje su povezane s  osobnim podacima, a koje se provode s automatiziranim sredstvima ili bez njih. Kakva je povezanost osobnih podataka i tehnologije za GPS praćenje ? U GPS sustavu obrađuju se sljedeće vrste osobnih podataka  do kojih pristupate u našem sustavu sledenje.com. sa svojim korisničkim imenom i lozinkom: datum, vrijeme i mjesto vožnje vozila, datum, vrijeme i mjesto zaustavljanja vozila, korisnik vozila u slučaju identifikacije, telemetrijski podaci. Koji su elementi koji nas i naš sustav čine mjerodavnim u odnosu na GDPR? S obzirom na povjerljivu prirodu podataka dobivenihtehnologijom za GPS praćenje , u tvrtki neprestano težimo za odgovarajućim organizacijskim i tehničkim mjerama, stručnosti i pouzdanosti djelatnika. Na taj način osiguravamo odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka i svih ostalih podataka dobivenih pomoću tehnologije za GPS praćenje . Istaknuli bismo sljedeće aktivnosti koje naša tvrtka nudi u okviru naših usluga i sustava sledenje.com. Priprema Ugovora o obradi osobnih podataka u suradnji s naručiteljima kao dodatak ugovoru za najam sustava Sledenje.com. Pravni akt koji točno regulira prava i obveze u vezi s obradom osobnih podataka. Postupanje u skladu s prihvaćenim tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju odgovarajuću razinu sigurnosti vezano uz rizik. Zaštita prostora, opreme i softvera sustava Zaštita aplikacijskog softvera Mjere za sprječavanje neovlaštenom pristupu podacima Ograničavanje pristupa podacima aplikaciji Sledenje.com s korisničkim imenima i [...]

Automatska obrada podataka iz digitalnih tahografa

tahograf Digitalni tahograf je reguliran EU direktivom EC 561/2006 Europska direktiva o prikupljanju i pohrani podataka iz digitalnih tahografa prihvaćena je sa izvjesnim otporom među vozačima i tvrtkama koje se bave prijevozom.  Značajno je povećala vrijeme potrebno za obradu podataka iz tahografa. To je posebno izraženo kod velikih flota vozila gdje su klijenti, vozači, vozila i skladišta raspršeni na velikom zemljopisnom prostoru. Automatsko preuzimanje podataka iz digitalnih tahografa neovisno je o lokaciji vozila ili vozača a njihova obrada i pohrana dobrodošlo poboljšanje u radu koje donosi uštede vremena i novca te izbjegavanje visokih zakonskih kazni. Daljinsko preuzimanje digitalnih podataka Da bi se koristila usluga daljinskog očitavanja podataka iz digitalnih tahografa u svakom vozilu mora biti instaliran navigacijski uređaj sa podatkovnom SIM karticom koji omogućuje prijenos podataka s digitalnh tahografa preko GPRS veze. Da bi rješenje moglo ispravno raditi digitalni tahograf koji je ugrađen u vozilo mora podržavati daljinski prijenos digitalnih podataka. U pravilu daljinsko preuzimanje podržavaju svi digitalni uređaji unazad sedam godina. U uredu tvrtke koja prikuplja podatke potrebno je računalo s vezom na Internet, čitač pametnih kartica, kartica prijevoznika za autentikaciju te odgovarajuća programska oprema. Kada se sustav jednom postavi, obrada i prikupljanje podataka iz digitalnog tahografa postaje potpuno automatizirana na način da se preuzimanje podataka iz tahografa i memorijskih kartica vozača vrši automatski u zadano vrijeme. Sa dobivenim informacijama moguće je učinkovito upravljati radnim vremenima vozača. Više podataka o ovom rješenju, kao i sve dodatne informacije vezane uz tahograf, možete pogledati klikom na poveznicu: www.alfalogistika.hr. Koristi koje znatno premašuju troškove ovog rješenja Rješenje automatskog preuzimanja i obrade podataka iz digitalnih tahografa donosi direktne koristi u: vremenu potrebnom za prikupljanje i obradu podataka iz tahografa, troškovima potrebnim za prikupljanje i obradu podataka iz tahografa, planiranju radnog vremena vozača, izbjegavanju zakonskih kazni, i planiranju prijevoza. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas!

Sustav za upravljanje sanitetskim prijevozom

Sustav za kompletno upravljanje sanitetskim prijevozom Sanitet NET. Sustav omogućuje: administraciju, koordiniranje, upravljanje, komunikaciju s vozačima i razmjenu dokumentacije, upravljanje prostornim podacima u realnom vremenu. Pročitajte više (Link: https://www.fmlc.com.hr/rjesenja-sanitetski-prijevoz/)

Akcija na EKO2GO pakete

Pomoću EKO2GO paketa možete jednostavno pratiti način upravljanja vozilom prema parametrima eko vožnje. Svakom vozaču se dodjeljuje ocjena prema kriterijima eko vožnje (potrošnja goriva, okretaji motora, pritisak na papučicu akceleratora, brzina, naglo kočenje i ubrzavanje). Korištenjem EKO2GO paketa možete postići sigurne rezultate u uštedi goriva kao i povećanju sigurnosti vožnja.

GPS praćenje vozila je izvrsno rješenje za vlasnike tvrtki i njihove djelatnike

Mnogi vlasnici flota vozila često su rezervirani prema uvođenju noviteta za svoj tim ljudi. To je slučaj i sa GPS sustavom, ali velika većina vlasnika tvrtki zaključila je da se ulaganje u sustav zaista isplati i da žale što to nisu učinili ranije. Netko tko nema iskustva ni znanja iz prve ruke o GPS sustavu ne može razumjeti kako će to utjecati na njihovo poslovanje. […]