Analiza i konzalting

Je li riječ o jednostavnim sustavima praćenja vozila ili o složenim Fleet Management sustavima, učinak ovisi isključivo o primjeni rješenja.

Što je potrebno da sustav praćenja vozila ili Fleet Managementa ostvari rezultate?

Trebate poznavati svoje poslovanje i to prije svega s rashodovne strane kako biste mogli ustanoviti koje procese je potrebno urediti da bi mogli smanjiti troškove Vašeg poslovanja. Potrebno je izraditi temeljitu analizu Vaših procesa te time snimiti postojeće stanje. Nakon toga se identificiraju poremećaji te se odrede procesi i ciljevi koje uvođenje sustava mora zadovoljiti.

Rješenje

Naši stručnjaci mogu Vam pomoći u tome da ostvarite maksimum primjene sustava praćenja vozila ili Fleet Managementa u svojoj organizaciji.

Nakon analize postojećeg stanja, naši inženjeri predložit će Vam mjere koje su potrebne za optimizaciju procesa, procijeniti investiciju i izračunati povrat investicije na Vaše ulaganje u Fleet Management i sustav GPS satelitskog praćenja vozila.

Nakon provedene analize postojećeg stanja i prijedloga rješenja u novom stanju možemo Vam jamčiti za uštede koje Vaš sustav može ostvariti uz optimizaciju i nadzor procesa.

Cilj

Cilj analize je prepoznati poremećaje u Vašim operacijama i smanjiti troškove obavljanja operacija. Prema našem iskustvu, nakon uvođenja osnovnog rješenja za GPS satelitsko praćenje vozila troškovi se mogu smanjiti za najmanje 10%, uvođenjem naših rješenja za ekovožnju troškovi se mogu smanjiti za više od 20%. Nakon provedene analize možemo Vam jamčiti za iznos ušteda koje ćete ostvariti uvođenjem i primjenom naših rješenja u upravljanju voznim parkovima i optimizaciji procesa.

Bitno

Ulaganje u sustav GPS satelitskog praćenja vozila ili Fleet Management nikako ne smije biti trošak!

Slobodno nam se obratite za daljnje informacije
i rado ćemo Vam pomoći da odaberete najbolje
rješenje za Vaše potrebe.

Kontaktirajte nas