This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Učestala pitanja (FAQ)

Kartica vozača pohranjuje podatke o najmanje 28 dana vremena vožnje i odmora. Nakon tog razdoblja najstariji podaci se brišu i preko njih se bilježe novi podaci. Osim toga, pohranjuju se sljedeći podaci:

 • oznaka države koja je izdala karticu
 • vrijeme važenja (od – do) i datum izdavanja
 • ime, datum rođenja i broj vozačke dozvole
 • podaci koji se odnose na vozilo

Kada je riječ o prosječnom poslovanju, digitalni tahograf pohranjuje podatke za 365 dana.

Može.

Tako dugo dok upravljate vozilom bez priključnog vozila u Hrvatskoj Vam nije potreban nikakav dokaz. Čim upravljate vozilom koje ima i priključno vozilo, vremena vožnje i odmora morate bilježiti  pomoću tahografa. Vozite li priključno vozilo, obvezni ste imati dokaz za 28 dana koji prethode danu na koji se obavlja kontrola. Za dane tijekom kojih ste vozili s priključnim vozilom dužni ste sa sobom nositi tahografske listiće, odnosno svoju karticu vozača. Za sve druge dane prijevoznik Vam mora izdati potvrdu o aktivnostima vozača.

Tijekom obavljanja carinskih formalnost, koja je izravno povezana s prijevozom u gospodarske svrhe, treba prebaciti na simbol “ostali poslovi”.

Potvrda prijevoznika o aktivnostima vozača potrebna je ako vozač za jedan od 28 kalendarskih dana koji prethodi danu na koji se obavlja kontrola ne može predočiti propisane dokaze o aktivnostima vozača (tahografske listiće, upise na kartici vozača odnosno ispise iz digitalnog tahografa ili zapise) jer je:

 1. upravljao vozilom koje nije opremljeno tahografom,
 2. bio na bolovanju,
 3. koristio godišnji odmor ili,
 4. vozilom nije upravljao iz drugih razloga.

Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenih socijalnih zakonskih propisa u vezi s cestovnim prometom koja uređuje dopuštena vremena rada i razdoblja odmora.

Uredba (EEZ) br. 3821/85 Vijeća o uređajima za bilježenje, odnosno tahografima, u cestovnom prometu koja uređuje obvezu na ugradnju i korištenje tahografa.

Vrlo lako je moguće automatizirati evidencije (putni nalog, dnevnice, CMR listovi i dr.), mjerenje efektivnog rada, obračun plaća te potpuno uspostaviti kontrolu korištenja vozila unutar vremenskih okvira.

Fleet Management sustavi automatiziraju proces kontrole, obračuna i vođenja analitike potrošnje goriva pomoću senzorskih i telemetrijskih rješenja te integracijama s tankomatima, ERP sustavima i benzinskim operaterima.

Dimenzioniranje Fleet Management rješenja izravno ovisi o specifičnim zadaćama koje se javljaju u pojedinoj industriji. U pravilu mogu se primijeniti u svim djelatnostima gdje se kao jedno od sredstvo rada koriste: vozila, brodovi, radni strojevi, statični objekti.

Neke od industrija gdje se najučestalije primjenjuju Fleet Management rješenja su:

 

 • transport i logistika,
 • poljoprivreda,
 • građevinarstvo,
 • distribucija,
 • servisno – montažne tvrtke,
 • trgovina,
 • komunalna poduzeća,
 • čarterske agencije,
 • održavanje cesta,
 • javne i državne službe,
 • službe za spašavanje,
 • prerađivačka industrija.

Uvođenjem softversko-hardverskih rješenja koja optimiziraju postojeći sustav tako da opravdaju svoje djelovanje u cost/benefit smislu.

Najbitnija komponenta je ispravno tehnološki i organizacijski dimenzionirati sustav tako da omogući  optimizaciju administrativne, prostorne i vremenske komponente upravljanja flotom.

Sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila jedan je od alata koji se koriste u Fleet Managementu, no Fleet Management uključuje više tehnoloških rješenja od strane softverskih i hardverskih komponenti koje tvore funkcionalnu cjelinu.

Fleet Management predstavlja širi smisao korištenja tehnoloških rješenja kojima je cilj poduprijeti, automatizirati i optimizirati procese kod upravljanja flotama vozila.

Sustavom za praćenje vozila moguće je realizirati cijelu lepezu ušteda. Najčešće uštede su na:

 • potrošnji goriva,
 • efektivnom radnom vremenu,
 • smanjenju broja prevoženih kilometara,
 • kontroli radnog vremena,
 • troškovima održavanja vozila,
 • povećanju sigurnosti,
 • kontroli stila vožnje vozača,
 • troškovima vožnje izvan radnog vremena,
 • optimiziranju ruta,
 • automatizaciji procesa.

Aplikacije putem kojih korisnik pristupa sustavu za praćenje vozila uglavnom možemo podijeliti u tri grupe, a to su: desktop aplikacije (izravna instalacija na računalo), web aplikacije (pristup putem web preglednika) i mobilne aplikacije (iOS, Android).

Ovisno o kojim hardverskim komponentama se radi, uglavnom je moguće. Ako se radi o „plug and play“ hardverskim komponentama, korisnik sustava može obaviti premještanje, no ako se radi o hardverskim komponentama koje zahtijevaju profesionalnu ugradnju, preseljenje mora obaviti ovlaštena osoba FMLC-a.

Sustav za praćenje vozila može se nabaviti na dva načina financiranja:

 • najam (leasing) sustava: uključuje fiksnu naknadu na zadano vremensko razdoblje,
 • kupnja sustava (hardvera): uključuje veće početno ulaganje u opremu i manju mjesečnu pretplatu bez ugovorne obveze.

Osnovna zadaća je da se pomoću sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila, brodova i radnih strojeva omogući njegovim korisnicima da smanje troškove poslovanja u operativnom segmentu.

Sustav za praćenje vozila je  samo alat, dok učinci ovise o njegovoj primjeni. Za primjenu sustava potrebno je pravilno dimenzioniranje sustava i tehničko-operativno znanje od strane tvrtke koja postavlja sustav.

Cilj je optimizirati sustav tako da se smanje materijalni troškovi i troškovi radnog vremena.

GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila je najčešće korišten izraz za visoko sofisticiran sustav temeljen na kombinaciji GPS pozicioniranja i GPRS prijenosa podataka s aplikativnim korisničkim prikazom. U novije vrijeme takav sustav je dio gotovo svakog ozbiljnijeg Fleet Management sustava.

GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila funkcionira tako da se pomoću GPS navigacijske jedinice koja se ugrađuje u objekt (vozilo, radni stroj, statični objekt ili brod) i GPRS linka šalju prostorni podaci (lokacija, brzina, visina, podaci iz senzora, podaci iz telemetrije) na server te se zapisuju u bazu podataka, dok korisnik preko aplikativnog korisničkog sučelja prati i pregledava informacije u grafičkom ili analitičkom obliku.

Od početka razvoja  GPS sustav za satelitsko praćenje i nadzor vozila  i prikaz točke na karti  evoluirali  su u super analitičke alate koji doslovno postaju sustavi za praćenje, s naglaskom na sustavi. Napretkom automobilske industrije i općenito tehnologije gotovo da ne postoji proces koji se neće moći pratiti. Neke od mogućnosti sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila:

 • pozicioniranje u realnom vremenu,
 • senzorika (mjerenje temperature i razine goriva, otvaranje vrata, detekcija svih mogućih O/I prekidača i sl.),
 • Ibutton ili RFID prijava vozača,
 • komunikacija i navigacija putem navigacijskih uređaja (Garmin),
 • komunikacija i navigacija temeljena na operativnom sustavu Android,
 • telemetrija (podaci s CAN sustava vozila),
 • ekoparametri vožnje,
 • sigurnosni parametri vožnje,
 • posjeti interesnim točkama,
 • izvršenja zadataka,
 • geofencing,
 • OLAP analitički alati,
 • integracija s ERP sustavima,
 • online 0/24 sustav alarmiranja,
 • izrada kompleksnih pravila alarma,
 • optimizacija i navigacija,
 • daljinsko preuzimanje digitalnih podataka tahografa,
 • praćenje podataka iz digitalnog tahografa u realnom vremenu.

Opravdanost ulaganja u sustav GPS satelitskog praćenja i nadzora vozila višestruko je isplativa. Naime, u poslovnim aktivnostima bitno je izmjeriti procese te pomoću dobivenih informacija optimalno postaviti sustav.

Ključ isplativosti sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor  vozila leži u ispravnom dimenzioniranju sustava te potpunoj primjeni njegovih mogućnosti. Višestruko je dokazano da je ulaganje u sustav praćenja vozila  minorno u odnosu na financijsku korist koja se ostvaruje pravilnom primjenom sustava.