• praćenje vozila, brodova i strojeva u realnom vremenu
 • Smanjite troskove komunikacije
 • fleet management rješenja za komunalna poduzeća
 • fleet management rješenja za distribuciju
 • prednosti parametara eko vožnje
 • FMS CAN u GPS sustavu za satelitsko praćenje i nadzor vozila, strojeva i brodova
 • praćenje svih vrsta brodova i plovila preko GPS-a
 • eko2go korisnički paketi za eko vožnju
 • praćenje, kontrola i zaštita protiv krađe goriva
 • digitalni i analogni tahograf tachosys
 • ušteda vremena i novca uz fleet management
 • najpovoljnije gps satelitsko praćenje vozila, brodova i strojeva
 • fmlc fleet management i logistika
 • GPS satelitsko praćenje i nadzor u realnom vremenu

  Naš sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor omogućuje da dobijete informacije koje su Vam potrebne u realnom vremenu. Na ovaj način možete ostvariti potpunu kontrolu i nadzor nad poslovnim procesima, što naposljetku dovodi do smanjenja troškova i vremena koje je potrebno za odvijanje procesa. Upravo su informacije u realnom vremenu jedna od osnovnih kvaliteta sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor. Više: Praćenje u realnom vremenu i GPS nadzor vozila.

 • Komunikacija i navigacija

  Modul za GPS komunikaciju i satelitsku navigaciju dio je sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor koji omogućuje da smanjite troškove komunikacije s djelatnicima na terenu te da smanjite troškove koji nastaju zbog loše navigacije pri obavljanju utovara-istovara ili prikupa-dostava. Također, korištenjem ove funkcionalnosti sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor možete standardizirati poslovne procese, povećati radni učinak, pratiti svaki dio izvršenja radnih naloga, smanjiti broj vozila. Više: Komunikacija i navigacija

 • Fleet Management rješenja za komunalna poduzeća

  Kompletan Fleet Management sustav za komunalna poduzeća koji uključuje: upravljanje prikupljanjem otpada, uvid u sve lokacije prikupljanja, vaganje otpada, razdvajanje otpada, optimizacija ruta prikupljanja otpada, detaljan pregled utrošenog vremena, niz izvješća pomoću kojih je moguće ubrzavanje postojećih procesa u administraciji, integracija sa sustavima ERP. Uvođenjem Fleet Management rješenja za komunalna poduzeća možete smanjiti operativne troškove za više od 10%. Više: Identifikacija posuda za otpad

 • Fleet Management rješenja za distribuciju

  Uz pouzdanost sustava za GPS satelitsko praćenje vozila i dostavu informacija u realnom vremenu, distribucija zahtijeva specifična rješenja koja mogu zadovoljiti dinamiku i multivarijabilnost sustava. Fleet Management rješenja za distribuciju uz GPS sustav za satelitsko praćenje i nadzor vozila uključuje dodatna rješenja za upravljanje voznim parkovima, custom rješenja za automatizaciju procesa, navigaciju, rutiranje, geokodiranje i upravljanje dispečingom. Naša Fleet Management rješenja integrirana su u mnogim tvrtkama koje se bave distribucijom diljem Europe. Više: Rješenja za distribuciju

 • Eko vožnja

  Eko vožnja je način upravljanja prijevoznim sredstvom koji podrazumijeva tehniku koja obuhvaća prepoznavanje situacija u prometu i prilagođavanje tim situacijama te usmjerenost pri upravljanju vozilom kroz vožnju u višem stupnju prijenosa, nižim brojem okretaja motora, održavanju kontinuirane brzine i izbjegavanju nepotrebnih i naglih ubrzanja i kočenja, a sve u skladu s prometnim propisima. Eko vožnja može izravno smanjiti troškove održavanja vozila i troškove potrošnje goriva za više od 10%. Više: Eko vožnja

 • FMS-CAN

  Naš sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila, brodova i radnih strojeva podržava više načina za telemetriju podataka iz FMS-CAN-a. FMLC sustav za GPS satelitsko praćenje podržava prijenos podataka iz standardnog CAN protokola SAE J1939, zatim SAE J1708 te OBD protokola. Preko podataka iz CAN-a moguće je dobiti niz informacija iz kamiona, autobusa, brodova, radnih strojeva te lakih i putničkih vozila, kao što su: potrošnja goriva, razina goriva, okretaji, papučica akceleratora, podaci iz tahografa i dr. Više: Telemetrija

 • Praćenje brodova

  GPS satelitsko praćenje i nadzor brodova unutar našeg sustava moguće je na mediteranskom području. Za GPS satelitsko praćenje brodova koristi se poseban hardver koji je otporan na uvjete koji se događaju u eksploataciji. Dostupni su Vam podaci o brzini plovidbe u Nm (nautičkim miljama), smjeru (kursu) plovidbe i točnoj poziciji koji su prikazani na nautičkim kartama. Moguće je spajanje dodatnih senzora za informacije o dubini, spušteno-dignuto jedro i dr. Više: Čarterske agencije

 • EKO2GO korisnički paketi

  Namijenjeni su nadziranju i obradi parametara eko vožnje preko sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila. Unutar EKO2GO korisničkih paketa možete nadzirati način vožnje vozača u realnom vremenu ili na osnovi analitičkih izvješća. Od parametara eko vožnje nadziru se: nagla kočenja, nagla ubrzanja, kutne brzine, okretaji motora, pritisak na papučicu akceleratora, potrošeno gorivo i utočeno gorivo. U paketima je podržana mogućnost spajanja senzora ili panela koji upozorava vozača u vozilu na učinjene prekršaje. Više: EKO2GO Basic i EKO2GO Standard

 • Praćenje i kontrola goriva

  Praćenje i kontrola goriva pomoću GPS sustava za satelitsko praćenje vozila moguće je pomoću analognih senzora (sonda), FMS-CAN-a ili mjerača protoka goriva. Najtočniji način praćenja potrošnje goriva je spajanje na FMS-CAN protokol ili pomoću mjerača protoka goriva, dok je za kontrolu razine goriva (krađu goriva) najučinkovitiji način postavljanje analognog senzora (sonde). Analogni senzor (sonda) nije precizan način kontrole potrošnje goriva, nego se isključivo koristi kao način za kontrolu razine goriva u spremniku.

 • Sve za digitalni i analogni tahograf

  Naša rješenja uključuju hardver i softver za preuzimanje, obradu i analizu podataka iz digitalnog i analognog tahografa. Zadovoljite zakonske propise i poboljšajte kvalitetu upravljanja podacima iz digitalnog i analognog tahografa, jer rješenja koja imamo su jednostavna i povoljna te štede vrijeme i novac. Podržavamo sve vrste digitalnog i analognog tahografa te mogućnost daljinskog preuzimanja i očitavanja podataka iz digitalnog i analognog tahografa pomoću sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila. Više: Tahograf

 • Uštede

  Da biste ostvarili uštedu primjenom sustava za GPS satelitsko praćenje vozila, brodova i radnih strojeva potrebno je kvalitetno implementirati sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor. Prvi korak je izrada analize iz koje je moguće identificirati je li uvođenje sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila, plovila i radnih strojeva za Vas dobra investicija te koliki će biti povrat investicije u sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila, brodova i radnih strojeva.

 • Najpovoljnije GPS satelitsko praćenje vozila, brodova i radnih strojeva

  Ako je Vaša potreba da koristite osnovne značajke GPS satelitskog sustava za praćenje vozila, brodova i radnih strojeva, tada je korisnički paket FMLC REAL BASIC pravo rješenje za Vas. Od značajki sustava za GPS satelitsko praćenje dostupno Vam je: GPS pozicioniranje, sustav alarmiranja, osnovni podaci o brzini i prijeđenom putu, više vrsta kvalitetnih karata, tri osnovna analitička izvješća: izvješće o vožnji i stajanjima, izvješće o vožnji, izvješće o stajanju. Više: FMLC Real basic

 • Fleet Management

  Pod pojmom Fleet Management sustav često se misli na sustav za GPS satelitsko praćenje i nadzor vozila, brodova ili radnih strojeva, međutim Fleet Management je znatno obuhvatnija razina usluge koja uz sustav GPS satelitskog praćenja i nadzora uključuje dodatne funkcionalnosti koje služe za nadziranje svih procesa kod eksploatacije voznih parkova. Fleet Management centralizira prikupljene informacije iz sustava za GPS satelitsko praćenje i nadzor s podacima koji su ključni za management flota (financije, troškovi, organizacijska struktura).

Praćenje vozila, radnih strojeva i brodova putem FMLC sustava

Naša osnovna zadaća je da pomoću sustava za GPS satelitsko praćenje vozila, brodova i radnih strojeva i Fleet Managementa omogućimo našim klijentima da smanje troškove poslovanja.

 

Troškove poslovanja moguće je smanjiti pravilnom primjenom sustava. Za pravilnu primjenu potrebne su pouzdane softverske i hardverske komponente sustava te znanje i poznavanje specifičnih industrija u kojima se primjenjuje sustav za nadzor i mobilno praćenje vozila.

 

Poslovni model pri uvođenju sustava uključuje edukaciju i savjetovanje u cilju da sustav osigura najbolje rezultate i riješi konkretne probleme u poslovnim procesima naših klijenata.

 

Grafički dio sustava za omogućuje Vam: pozicioniranje, praćenje procesa kroz alarme, praćenje kompletne povijesti kretanja vozila, ekovožnja, pregled i upravljanje FMS CAN podacima, pregled i upravljanje podacima iz senzora.

 

Analitički dio sustava osigurava pregled svih podataka iz sustava Fleet Management u obliku izvješća koje možete preuzeti u više formata (xls, pdf, html, xml, csv, tiff).

 

Modul za ekovožnju osigurava vam pregled i vrednovanje načina ekovožnje vozača. Ekovožnja je takav način vožnje u kojem se čini skup načela koja su usmjerena prema načinu vožnje u kojem se optimalno koristi prijevozno sredstvo, postiže optimalna potrošnja i osigurava dugoročna korist za tvrtku i društvo u cjelini kroz smanjenje ispuštanja emisije štetnih plinova u okoliš.

 

Kontrola potrošnje i krađe goriva moguća je preko podataka iz FMS CAN-a kod novijih vozila, dok se kod starijih vozila za kontrolu krađe goriva postavlja sonda u spremnik za gorivo vozila. Sonda za gorivo je izvrstan alat za dojavu (alarmiranje) krađe goriva u realnom vremenu, no praćenje potrošnje goriva putem analognog senzora je neadekvatno zbog velikih odstupanja u točnosti.

 

Modul za GPS satelitsko praćenje brodova unutar Fleet Management sustava omogućuje nadzor i praćenje brodova u teritorijalnom moru i izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Koristimo precizne nautičke karte i u svakom trenutku mogu se vidjeti: pozicije brodova, brzine brodova u nautičkim miljama, smjer plovidbe brodova te ostali podaci koji su vezani uz senzore na brodovima.

 

Uz sustav za GPS nadzor i mobilno praćenje dostupne su Vam i druge softverske aplikacije za Fleet Management koje omogućuju knjigovodstvo voznih parkova, automatsku izradu putnih naloga, automatsko upravljanje radnim nalozima, upravljanje prijavama vozača te optimizaciju i planiranje.

Podijeli poveznicu na:   Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn